Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Harmonogramy wywozu odpadów od października 2016

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w początkiem października zmianie ulegają harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Podobnie jak w latach poprzednich, miasto zostało podzielone na obszary ze względu na rodzaj zabudowy: jednorodzinna, śródmiejska, wielorodzinna, niezamieszkała. Zmieniły się także dni wywozu dla danych rejonów. Prosimy zapoznać się z nowymi harmonogramami na dedykowanej do tego celu podstronie. Informujemy również, iż dodatkowo nowe harmonogramy zostaną rozmieszczone na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych.

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi przez miasto Świdwin, znajdą Państwo na stronie http://odpady.swidwin.pl

Nowe harmonogramy wywozu odpadów (październik 2016 - wrzesień 2017)

 Strona poświęcona odpadom

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - oferty cenowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej nr 229 przy ul. Reymonta 28 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Reymonta 28 w Świdwinie".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 28 w Świdwinie zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 1).

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 września 2016r. o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.

Ogłoszenie [PDF]

Załącznik nr 1 - przedmiar robót [PDF]

Formularz cenowy [DOCX]

Kosztorys [ATH]

 

Awaria centrali telefonicznej usunięta

Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w dniu 13 września 2016 roku awaria systemu centrali telefonicznej została usunięta. W związku z powyższym zawiadamiamy, iż numer stacjonarny 94 365 23 56 jest już aktywny.

Awaria centrali telefonicznej

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, iż w siedzibie wystąpiła awaria systemu centrali telefonicznej. W nawiązaniu do powyższego zawiadamiamy, iż czasowo nie działają numery stacjonarne : 94 365 23 56; 94 365 24 53; 94 365 22 10. W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się na telefony komórkowe odpowiednio z przedstawicielami działów:

Sekretariat tel. 503 018 691 (numer aktywny do godz. 15:00)
Bogdan Kunsztowicz - kierownik - Zakład Oczyszczania Miasta 506 098 381 
Marek Spychalski - kierownik - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 519 190 735 
Bartosz Gromada - technolog - oczyszczalnia ścieków 884 377 999 
Waldemar Jeznach - kierownik - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 604-575 411 
Bożena Sadowska - administrator wspólnot mieszkaniowych 517 491 827 
Agata Kowalik - administrator wspólnot mieszkaniowych 510 038 060 
Aneta Ośnicka - administrator wspólnot mieszkaniowych 512 490 143 
Romuald Nehring - zarządca cmentarzy 509 820 922  

Informujemy, iż powyższe ma zastosowanie do odwołania. Za powstałe z tego tytułu niedogodności serdecznie przepraszamy.

Praca ZUK według dziecka

Codziennie, kilkudziesięciu pracowników dokłada wszelkich starań, aby usługi komunalne w Świdwinie były wykonywane na najwyższym poziomie. W konsekwencji otoczenie staje się czystsze, wzrasta również świadomość ekologiczna mieszkańców. Miło nam przedstawić rysunki jednego z najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Poniższe rysunki przedstawiają czynności wykonywane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie. Autorem rysunków jest 5-letni Michał. Rysunki znaleźć będzie w menu po lewej stronie, dział "prezentacja firmy".

 

Nowe zapytania ofertowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza II zapytanie ofertowe na sprzedaż tokarki uniwersalnej TPU 150.Termin składania ofert do: 07.09.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 07.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup rozsiewacza ciągnikowego do piasku i soli, nowego lub używanego (sprawnego technicznie) - RCW-3A (N011/1) lub o parametrach technicznych zbliżonych do preferowanych. Termin składania ofert do: 08.09.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 08.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie firmy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytań ofertowych, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe