Akcja sprzątania opuszczonych grobów dziecięcych 2023

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w akcji sprzątania opuszczonych grobów dziecięcych, znajdujących się na „Starym” Cmentarzu przy

ul. Ks. J. Popiełuszki 23A w Świdwinie, która odbędzie się w sobotę 28.10.2023 w godzinach 11.00-13.00 (zbiórka przed kaplicą).

Zapewniamy potrzebne akcesoria do sprzątania.