Cennik usług cmentarnych

Informujemy zainteresowanych, że po 20 latach od pochówku zachodzi konieczność dokonania opłaty za ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat. Zaległe opłaty należy uiszczać u zarządcy cmentarzy w:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 31. stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późniejszymi zmianami).

Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych obowiązujący od 2015 roku:
 
Usługa Cena brutto
1. Opłata za przyjęcie zwłok do pochowania - prawo do grobu na okres 20 lat  
     a) w grobie dziecięcym 303,48 zł
     b) w urnie 303,48 zł
     c) w grobie dużym ziemnym 606,96 zł
     d) w grobie głębinowym ziemnym (za każdorazowy pochówek) 606,96 zł
     e) w grobie murowanym pojedynczym 801,36 zł
     f) w grobie murowanym głębinowym (za każdorazowy pochówek) 801,36 zł
     g) w grobie murowanym podwójnym w poziomie (za każdorazowy pochówek) 801,36 zł
2. Ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat:  
     a) grób dziecięcy 303,48 zł
     b) grób duży ziemny 606,96 zł
     c) grób głębinowy ziemny 606,96 zł
     d) grób murowany pojedynczy 801,36 zł
3. Rezerwacja/ponowienie rezerwacji na okres 20 lat 486,00 zł
4. Jednorazowa opłata za wjazd na cmentarz: 97,20 zł
     a) z materiałami budowlanymi oraz sprzętem do do budowy/remontu grobowca lub nagrobków (pomnika)  
     b) do kopania grobu w wyznaczonym miejscu  
5. Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego:  
     a) korzystanie z kaplicy lub z chłodni (za każdą rozpoczętą dobę) 178,20 zł
     b) za jednorazowe korzystanie z pomieszczenia do przeprowadzenia toalety pośmiertnej 146,88 zł
6. Opłata za czynności od jednego pochówku zarządcy cmentarza polegające na: 354,24 zł
     a) ustalaniu kwater  
     b) nadzorowaniu nad kopaniem grobów i ustawianiem pomników  
     c) przeprowadzeniu wszelkich prac mających na celu zagospodarowanie i utrzymanie cmentarzy  
7. Zmiana charakteru grobu z ziemnego na murowany 194,00 zł
 
Opłaty za korzystanie z cmentarzy (PDF)

Uwaga! Nieopłacone groby będą podlegać likwidacji!

Bieżących informacji udziela:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin
Tomasz Kruk
Tel. 94 365 23 56
E-mail: cmentarz@zuk-swidwin.com.pl