Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

II zapytanie ofertowe - sprzedaż samochodu Star 29

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ze względu na fakt, że żadna cena ofertowa nie przekroczyła ceny wywoławczej w I zapytaniu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki STAR 29, postanowił unieważnić postępowanie.

Ogłoszone zostało II zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 29. Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2016 r. o godzinie 10:00. Cena wywoławcza: 4100,00 złotych brutto.

Więcej informacji w zakładce "zapytania ofertowe".

Zapytania ofertowe