Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Akcja wyłapywania bezpańskich psów

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 16.05.2016
w sprawie akcji odławiania bezpańskich psów

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753) oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2016 roku”

Burmistrz Miasta Świdwin
ogłasza

że, w dniach od 10.06 do 17.06 2016r. w godzinach 9:00 - 18:00 w granicach administracyjnych Miasta Świdwin, odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.W przypadku ustalenia właściciela psa, który został schwytany, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymaniem, w tym także koszty wynikające z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, koszty leczenia oraz koszt utrzymania w schronisku.
Jednocześnie przypominam właścicielom oraz opiekunem psów o obowiązku stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami. Zwolnienie psów od stałego dozoru jest dozwolone włącznie na terenie posesji właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony, uniemożliwiający jego opuszczenie.

Akcję wylapywania walęsających się, bezdomnych psów przeprowadzi VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jaźdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Wyłapane psy przewiezione zostaną do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt W Jędrzejewie gmina Czarnków tel. 691995888 Marzena Czaplińska.