Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Sprzedaż pojazdu specjalistycznego - śmierciarki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego śmieciarki Renault Premium 300.Termin składania ofert: 29.06.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.06.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Sprzedawcy.

Więcej informacji: zapytania ofertowe