Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zapytanie ofertowe - zakup ładowacza

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup nowego ładowacza czołowego TUR do ciągnika URSUS C-360.

Oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 10 października 2016 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 10 października 2016 r. o godzinie 12:15 w pokoju nr 15 -  dział techniczny.

Zapytania ofertowe