Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej - Zatorze

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w dostarczonym do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej z rejonu ZATORZE harmonogramie wywozu odpadów wystąpił błąd polegający na zakwalifikowaniu w miesiącu listopad 2016 r. 31 dni kalendarzowych (powinno być 30 dni kalendarzowych).

W związku z powyższym informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych oraz szkła z rejonu ZATORZE odbędzie się 24.11.2016 r. Za powstałe z tego tytułu niedogodności serdecznie przepraszamy.