Kontener na gruz - zmiana cennika

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż od dnia 2 listopada 2016 roku obowiązują nowe stawki za wypożyczenie kontenera i wywóz gruzu oraz odpadów poremontowych. W związku z powyższym informujemy, że od dnia 2 listopada 2016 roku dla wskazanych usług obowiązują następujące ceny:

L.p. Usługa Cena brutto
1. Wypożyczenie kontenera i wywóz gruzu budowlanego (cena za 1 m3) na okres 3 dni 113,48 zł/m3
2. Wypożyczenie kontenera i wywóz odpadów poremontowych (cena za 1 m3) na okres 3 dni 175,26 zł/m3
3. Opłata za przetrzymywanie kontenera za każdy kolejny dzień powyżej 3 25,00 zł/dzień ponadnormatywny

Przypominamy jednocześnie, że Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przystępuje do realizacji usługi po otrzymaniu pisemnego zlecenia oraz zaakceptowaniu warunków regulaminu przez Wypożyczającego.

Cennik usług komunalnych