Przetarg na dostawę paliwa płynnego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza przetarg na dostawę paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby zakładu usług komunalnych spółka z o.o. w Świdwinie. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki znajdą Państwo na podstronie "przetargi". Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 12 grudnia 2016 r. o godzinie 11:30. 

Przetargi