Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zapytanie ofertowe - comiesięczne przeglądy konserwacyjne

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na comiesięczne przeglądy konserwacyjne urządzeń. Oferta dotyczy wykonania comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych urządzeń:
1. Dźwignik przemysłowy HZ-10R zamontowany na pojeździe MERCEDES AXOR nr rej.
ZSD 19165,
2. Żuraw FASSI zamontowany na pojeździe MERCEDES AXOR nr rej. ZSD 19165,
3. Dźwignik tłokowy JOAB zamontowany na pojeździe MAN nr rej. ZSD X086.

Oferty należy składać w terminie do 28 grudnia 2016 r., do godziny 12:30 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21.

Otwarcie ofert odbędzie się 28 grudnia 2016 r., o godzinie 13:00 w pokoju nr 15 - dział techniczny, w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21.

Zapytania ofertowe