Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Lomax Paliwa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa.

Więcej szczegółów w rozstrzygnięciu na podstronie "Przetargi".

Przetargi