Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wprowadzamy nową usługę

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że od dnia 01.05.2017 r. rozpoczyna świadczenie usługi transportowej polegającej na transporcie odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Kombatantów
Polskich 5 w Świdwinie poza terminami wynikającymi z harmonogramu wywozu odpadów dla miasta Świdwin. Koszt usługi to 50,00 zł za kurs. Usługa realizowana wyłącznie na terenie miasta Świdwin.

Wszystkie informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi.

Regulamin świadczenia usługi