Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie corocznych oraz pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Wspólnoty Mieszkaniowe), obiektów gospodarczych o różnym przeznaczeniu będących pod Zarządem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie”. 

Termin składania ofert do: 19.06.2017 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. do godz. 10:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej informacji: zapytania ofertowe