Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Uwaga! Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIX/232/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 r. od dnia 01.08.2017 r. na terenie miasta Świdwin obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1. sierpnia 2017 r. do 31. lipca 2018 r.:
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,62 2,83 zł/m3
stawka abonamentowa 4,02 4,34 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,37 2,56 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,62 2,83 zł/m3 
stawka abonamentowa 4,02 4,34 zł/miesiąc 
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,37 2,56 zł/odczyt 

Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków od 1. sierpnia 2017 r. do 31. lipca 2018 r.:
 
Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków
L.p. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
Netto Z VAT
1.  GRUPA I - gospodarstwa domowe  cena ścieków 5,43 5,86 zł/m3
2.  GRUPA II - pozostali odbiorcy cena ścieków 5,63 6,08 zł/m3
 

Taryfy za wodę i ścieki (PDF)