Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Odbiór naturalnych choinek - styczeń 2018

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie przypomina, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2018 r. w terminach wynikających z harmonogramów (w odniesieniu do poszczególnych typów zabudowy zamieszkałej) odbierane będą naturalne choinki. W związku z powyższym przypominamy, że drzewka należy wystawić najpóźniej w dniu odbioru wynikającym z harmonogramu do godz. 8:00 w miejscu widocznym poza granicami posesji (w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej) lub przy pojemnikach i wiatach śmietnikowych (w odniesieniu do zabudowy zwartej i wielorodzinnej). W nawiązaniu do powyższego zwracamy się z prośbą aby nie umieszczać choinek w pojemnikach na odpady komunalne nie przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów lub umieszczania ich w miejscach niewidocznych i trudno dostępnych.