Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o licytacji

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (mieszkanie w Świdwinie) w dn. 13-09-2018r. Godz. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 13-09-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego numer 14 oraz udziału wynoszącego 1/14 części we współwłasności działki gruntu o numerze geodezyjnym 42/2 o powierzchni 1039 m2 oraz we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, służących nie tylko do użytku właściciela lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 46,30 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój. Nieruchomość położona jest w Świdwinie przy ul. Łąkowej 2/14. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00019355/1 Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 12.09.2018 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 400,00 zł w gotówce.