Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Dodatkowe pojemniki z mieszanką piaskowo-solną

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w mieście rozstawionych zostało 10 dodatkowych pojemników z mieszanką piaskowo-solną, z których mogą korzystać okoliczni mieszkańcy. Pojemniki rozmieszczono w następujących miejscach:

  • ul. Kołobrzeska 37-38,
  • ul. Kościuszki 17,
  • ul. Połczyńska przy Szkole Podstawowej nr 1,
  • skrzyżowanie ul. Cmentarnej/Armii Krajowej,
  • skrzyżowanie ul. Chrobrego/Armii Krajowej 1,
  • ul. Wojska Polskiego 22 (koło parku),
  • ul. Niedziałkowskiego (na przeciw Zamku),
  • ul. 1 Maja 16-17 (koło kwiaciarni),
  • skrzyżowanie ul. Nowomiejskiej/Podgórnej,
  • skrzyżowanie ul. Popiełuszki/Gierczak.

Dla łatwiejszej lokalizacji podanych miejsc, poniżej zamieszczamy interaktywną mapę Świdwina z zaznaczonymi punktami i zdjęciami pojemników w celu ich łatwego odnalezienia. Mapę można powiększyć poprzez użycie przycisku w prawym górnym rogu mapy.