Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Wykonanie dokumentacji projektowej - oferty cenowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Broniewskiego w Świdwinie”. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.01.2019 r. do godz. 13:30 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe