Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Dokumentacja projektowa wodociągu - oferta cenowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Remonta w Świdwinie". Termin składania ofert cenowych do: 07.03.2019 r., godz. 15:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.03.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.  Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na posiedzeniu niejawnym przez uprawnionych przedstawicieli Inwestora.  

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe