Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - osady

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Świdwinie (kod odpadu 19 08 05)". Termin składania propozycji cenowych: 18.07.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy lub na adres mailowy: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.07.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe