Zapytanie ofertowe - zakup używanego samochodu dostawczego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "zakup używanego samochodu dostawczego". Termin składania ofert: 27.09.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy lub na adres mailowy: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 2.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie: zapytania ofertowe