Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Zaproszenia do złożenia ofert cenowych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

  • zakup samochodu dostawczego marki Daewoo Lublin 330212 furgon,
  • zakup samochodu dostawczego marki Daewoo Lublin skrzyniowy,
  • zakup samochodu asenizacyjnego Mercedes 1722D,

Termin składania ofert do: 31.10.2019 r., godz. 13:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 131.10.2019 r. do godz. 13:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe