Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - ekoszkolenia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów".

Termin składania ofert do: 05.12.2019 r., godz. 13:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 05.12.2019 r. do godz. 13:30 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe