Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

EcoHarmonogram

Urząd Miasta Świdwin przygotował dla mieszkańców usługę EcoHarmonogram. Jest to aplikacja na urządzenia mobilne, która w jednym miejscu gromadzi informacje związane z odpadami, między innymi:

  • jak należy sortować śmieci,
  • gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
  • kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów,
  • termin płatności za odpady.

Więcej informacji na temat samej aplikacji można przeczytać uzyskać pod adresem: http://www.ecoharmonogram.pl/application/. Aplikacja jest dostępna na: Androida, iOS, Windows Store.