Wstrzymanie bezpośredniej obsługi klientów

Szanowni Klienci!

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zarażania koronawirusem, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody, odbioru oraz oczyszczania ścieków i usługi odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy.

Od dnia 16.03.2020r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ogranicza kontakt z Klientami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

Inrteresanci mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie lub drogą elektroniczną - sekretariat@zuk-swidwin.com.pl.

Numery telefonów do poszczególnych działów znajdą Państwo poniżej:

  1. Sekretariat – 94 365 23-56; 94 365 78-30
  2. Fax – 94 365 78-31
  3. Zakład Oczyszczania Miasta – 94 365 24-53; 94 365 20-27
  4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 94 365 78-41; 94 365 78-42
  5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 94 365 22-10; 94 365 78-40
  6. Główny Księgowy – 94 365 78-36
  7. Czynsze, Księgowość WM – 94 365 78-39; 94 365 78-32
  8. Kadry, Place – 94 365 78-34
  9. Windykacja, Przelewy bankowe – 94 365 78-33
  10. Cmentarze – 94 365 78-44 

Do dyspozycji klientów Spółki pozostaje również tradycyjna metoda listowna na adres:

ZUK Sp. z o.o.
Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin

Listy i przesyłki można również dostarczać samemu i wrzucać je do skrzynki podawczej zamontowanej na bramce siedziby ZUK Sp. z o.o. w Świdwinie;

Zarząd Spółki informuje również, że w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy wymagające osobistego wejścia odczytywacza do domu lub lokalu. Odczytywane będą tylko wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych lub piwnicach budynków wielolokalowych, których odczyt nie jest związany z osobistym kontaktem odczytywacza z mieszkańcami. W pozostałych przypadkach zostawiane będą informacje z prośba o podanie stanu wodomierza. W wypadku nie podania stanu wodomierza, wystawiane będą faktury prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia wody w miesiącach poprzednich. Samodzielny odczyt stanu wodomierza można przekazać telefonicznie lub poczta elektroniczną. Faktury za usługi wod.-kan. będą dostarczane do Państwa skrzynek listowych przez naszych pracowników bez wchodzenia do domu, a także pocztą tradycyjną.

Prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych działań prewencyjno-ochronnych i zastosowanie się do nich, gdyż leżą one w naszym wspólnym interesie.

Pobierz: komunikat [PDF]