Zakaz korzystania z cmentarza

Zgodnie z § 16 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  15.04.2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 673), zakazuje się korzystania z terenu cmentarza. Zakaz obowiązuje do dnia 19.04.2020 r.