Zniesiony zakaz korzystania z cmentarza

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.04.2020 r. (Dz. U.  z 2020 r., poz. 674) zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znosi się zakaz korzystania z cmentarza.