Nowe taryfy za wodę i ścieki

Urząd Miasta Świdwin informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie od 07.06.2020 r. zmianie ulegają taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i będą wynosiły:

  • 2,97 zł/m3 – woda,
  • 6,17 zł/m3 – ścieki.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym najemca lokalu powinien we własnym zakresie ustalić kwotę należności wynikającej z powyższej zmiany cen i uwzględnić ją w opłatach za najem lokalu od 01.06.2020 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr tel. 94 36 480 50 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:15 do 15:15.

Źródło: Urząd Miasta Świdwin

Taryfy ustalone przez PGW Wody Polskie