Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Jakość wody - nowe wyniki badań

Na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, w zakładce "Woda i ścieki (ZWiK)" znajduje się pozycja "jakość wody". Podstrona została zaktualizowana o nowe wyniki badań jakości wody płynącej w świdwińskich wodociągach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonymi w okresie kwiecień-czerwiec 2020 roku.

Jakość wody dostarczonej przez Spółkę odpowiada normom określonym w:
  • dyrektywie UE 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  z dnia 7 grudnia 2017  roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Woda dostarczana przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jest gotowa do spożycia bezpośrednio z kranu. Zalecenia dotyczące tzw. "kranówki":
  • należy przechowywać ją w zamkniętych pojemnikach w celu ochrony przed zanieczyszczeniami i nieprzyjemnymi zapachami,
  • unikać wystawiania wody na działanie promieni słonecznych,
  • wodę najlepiej spożywać świeżą, w ciągu 24 godzin od jej pobrania,
  • w celu utrzymania jakości wody, warto przechowywać ją w lodówce,
  • do gotowania najlepiej używać zimnej wody, w celu ograniczenia rozwoju mikroorganizmów.

Woda i ścieki (ZWiK) - jakość wody