Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - samochód ciężarowy bramowy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "zakup używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym do przewozu kontenerów ". Termin składania ofert: 26.06.2020 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy, pocztą lub pocztą e-mail. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  26.06.2020r.  do  godz.  13:30  w  siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 2. 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie: zapytania ofertowe