Odczyt wodomierzy

Przypominamy mieszkańcom Wspólnot o konieczności podania stanu wodomierza z lokalu na dzień 30.06.2020r. najpóźniej do dnia 3 lipca 2020r. W przypadku braku podania odczytu z wodomierza rozliczenia dokonywane będą na podstawie średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Czynsze/ Księgowość: WM 94 365 78 39, 94 365 78 32, 722 344 784.