Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "sprzedaż używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym do przewozu kontenerów".

Termin składania ofert do: 10.07.2020 r., godz. 13:00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 10.07.2020 r. do godz. 13:30 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe