Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Usługa transportu odpadów gabarytowych

Zakład  Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.o.  przypomina,  że  świadczy usługę  polegającą  na  transporcie  odpadów  wielkogabarytowych  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki Odpadów  zlokalizowanego  przy  ul.  Kombatantów  Polskich  5  w  Świdwinie  poza  terminami wynikającymi  z  harmonogramu  wywozu  odpadów.  Koszt  usługi  –  50,00  zł  za  kurs.  Usługa realizowana  jest  wyłącznie  na  terenie  miasta  Świdwin  i  dotyczy  odbioru  odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców (nie dotyczy lokali usługowych). Zlecenie powyższej usługi jest równoznaczne  z akceptacją regulaminu świadczenia usługi. Wszelkie informacje (w tym regulamin) dostępne są na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl (w zakładce odpady) lub pod nr tel. 94 365 24 53.