Postępowanie z odpadami od osób zakażonych koronawirusem