Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu, powadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości, o której mowa w art. 11 ust. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych pn. "Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie".

Ogłoszenie [PDF]

Ogłoszenie na platformie zakupowej