Zapewnienie czystości ciągów komunikacyjnych

Mieszkańców bloków wielorodzinnych zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie prosimy o zwrócenie uwagi na ogłoszenie zamieszczone na klatkach schodowych.

Celem umożliwienia sprawnego i bezkolizyjnego przeprowadzenia akcji ratowniczych przez straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe prosi się o usunięcie wszystkich przedmiotów znajdujących się na ciągach komunikacyjnych tj. klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, itp. W miesiącach kwiecień-lipiec przeprowadzane będą regularne kontrole przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, straży miejskiej, policji oraz administracji celem ograniczenia zagrożeń związanych z tymi zjawiskami.