Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zaktualizowana klauzula RODO

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwine informuje, iż zaktualizowana została polityka ochrony danych osobowych w firmie. W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową polityką pod dotychczasowym adresem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin tel. 94 365 23 56 e-mail: sekretariat@zuk-swidwin.com.pl. W Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o. o. w Świdwinie funkcję Inspektora ochrony danych (IOD) pełni Grzegorz Dżuga, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną pod adresem iod@zuk-swidwin.com.pl.

Ochrona danych osobowych

Wniosek o realizację praw wynikających z RODO [DOCX]