Nowe taryfy za wodę i ścieki

Decyzją z dnia 30. sierpnia 2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług  Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie gminy Świdwin na okres trzech lat, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie.

Taryfy obowiązywać będą od 14 września 2021 r. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,86 3,09 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych 3,77 4,07 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,86 3,09 zł/m3 
stawka abonamentowa 5,00 5,40 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena ścieków 6,16 6,65 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,25 5,67 zł/miesiąc
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena ścieków 6,16 6,65 zł/m3 
stawka opłaty abonamentowej 5,25 5,67 zł/miesiąc

Tabele na pozostały okres obowiązywania taryf, w dalszej części newsa, jak również na dedykowanej podstronie w menu "Woda i ścieki (ZWiK) - Taryfy za wodę i ścieki".

Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie taryf [PDF]

Taryfy za wodę i ścieki

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 13 do 24 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,94 3,18 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,11 5,52 zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych 3,81 4,11 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,94 3,18 zł/m3 
stawka abonamentowa 5,11 5,52 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 13 do 24 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena ścieków 6,28 6,78 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,30 5,72 zł/miesiąc
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena ścieków 6,28 6,78 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,30 5,72 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 25 do 36 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 3,00 3,24 zł/m3
stawka abonamentowa 5,24 5,66 zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych 3,86 4,17 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 3,00 3,24 zł/m3 
stawka abonamentowa 5,24 5,66 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 25 do 36 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena ścieków 6,33 6,84 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,40 5,83 zł/miesiąc
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena ścieków 6,33 6,84 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,40 5,83 zł/miesiąc