Zmiany w płatnościach faktur ZUK - bank Pekao S.A.

Z dniem 01.12.2021 roku dokonywanie zapłaty za faktury wystawiane przez ZUK Sp. z o. o. w Świdwinie w kasie banku Bank Pekao S.A. będzie obciążać wpłacającego prowizją w wysokości min. 2% (od wpłacanej kwoty) nie mniej niż 10 PLN. Bezpłatnie zapłaty za faktury wystawiane przez ZUK Sp. z o. o. w Świdwinie w kasie banku Bank Pekao S.A. będą mogli jedynie dokonywać klienci banku Bank Pekao S.A.