Ogłoszenie - SUW Szczecińska

Zakład Usług Komunalnych w Świdwinie informuje, że jakość wody przeznaczonej do spożycia zapewnianej przez stację uzdatniania wody przy ul. Szczecińska odpowiada prawnie założonym normom. Badanie i decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Świdwinie w załącznikach poniżej.

Załącznik nr 1 - wyniki badań

Załącznik nr 2 - decyzja PPIS