Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1. lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie samorząd.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świdwin NR XXIV/187/12 z dnia 30.11.2012 r. za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Miasta uiszczać będą opłatę podstawową wynoszącą - 17 zł/os, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady - 12zł/os.

W związku z powyższym poniżej załączamy wzór deklaracji dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wypełnione formularze należy złożyć w terminie do 30.04.2013 roku w Sekretariacie, Urzędu Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78 – 300 Świdwin, pok. Nr 28

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych deklaracje składa Zarząd Wspólnoty/Spółdzielni.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (94) 364 80 27, kom. 502 690 677 oraz na stronie internetowej miasta Świdwin (http://swidwin.pl) w zakładce "nowy system gospodarki odpadami" znajdujący się w prawej części strony.

download_32.png Pobierz: deklaracja do pobrania (PDF)

Źródło: swidwin.pl