Początek sezonu grzewczego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prosi o odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji maksimum celem napełnienia instalacji centralnego ogrzewania wodą.