Nowe umowy zbiorowe

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Świdwinie w związku z opracowaniem nowych wzorów umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zwraca się z uprzejmą prośbą do naszych odbiorców o przybycie do siedziby spółki przy ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 2) celem podpisania nowych umów. W przypadku braku możliwości przybycia uprzejmie prosimy o skontaktowanie sie z pracownikami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu ustalenia dogodnego sposobu zmiany w/w umowy.

Termin podpisania nowych umów wynikający z decyzji UOKiK obowiązuje do 31 grudnia 2012 roku.

download_32.png Pobierz: Ogłoszenie w formacie PDF