Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Kontakt

Dane adresowe firmy:

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin
Tel. 94 365 23 56 
E-mail: sekretariat@zuk-swidwin.com.pl
NIP: 672-17-59-965
REGON: 331031889

Kontakt z pracownikami firmy:

Nazwa działu Telefon Adres e-mail
Sekretariat

94 365 23 56

94 365 78 30

sekretariat@zuk-swidwin.com.pl 
Fax 94 365 78 31  
Przelewy bankowe 94 365 78 33  
Płace, kadry 94 365 78 34

gkandziak.kadry@zuk-swidwin.com.pl

istrominska@zuk-swidwin.com.pl

Dział finansowy 94 365 78 35  
Główny księgowy 94 365 78 36  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 94 365 78 41

 

wodociagi@zuk-swidwin.com.pl

mspychalski@zuk-swidwin.com.pl

Zakład Oczyszczania Miasta 94 365 24 53
94 365 20 27
zom@zuk-swidwin.com.pl
Cmentarze Komunalne 94 365 78 44 cmentarz@zuk-swidwin.com.pl
Oczyszczalnia Ścieków 94 365 21 97 mspychalski@zuk-swidwin.com.pl
Inspektor ds. ochrony środowiska, inwestycji i technologii 94 365 78 38 przetargi@zuk-swidwin.com.pl
Administracja wspólnot mieszkaniowych 94 365 22 10
94 365 78 40

akowalik@zuk-swidwin.com.pl

ojedrychowska@zuk-swidwin.com.pl  

Księgowość wspólnot mieszkaniowych 94 365 78 32

adombek@zuk-swidwin.com.pl

bpanicz@zuk-swidwin.com.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 94 365 78 37 akowalik@zuk-swidwin.com.pl
Windykacja należności 94 365 78 39