Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Cennik usług komunalnych

Cennik usług Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM):

● opłata za usługę konserwacyjną i remontową świadczoną na zewnątrz przez pracowników ZGM za roboczogodzinę pracy: 24,54 zł brutto/r-g,
● opłata za usługę konserwacyjną i remontową świadczoną na rzecz wspólnot mieszkaniowych przez pracowników ZGM za roboczogodzinę pracy: 24,54 zł brutto/r-g,
● transport przez pracownika ZGM na rzecz wspólnot mieszkaniowych:
      ● w godzinach 7:00-15:00 w dniach roboczych (I taryfa): 25,02 zł netto/r-g
      ● w godzinach 15:00-7:00 dnia następnego w dniach roboczych (II taryfa): 32,51 zł netto/r-g
● wymiana wodomierza przez pracownika ZGM z materiału powierzonego: 41,26 zł brutto,
● wymiana wodomierza przez pracownika ZGM z materiałem: 141,51 zł brutto,
● zaplombowanie wodomierza przez pracownika ZGM: 13,33 zł brutto,
● czyszczenie kanalizacji spiralą rothenberger w budynkach mieszkalnych: 79,95 zł netto/r-g.

Cennik usług Zakładu Oczyszczania Miasta (ZOM):

● opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (teren miasta) za 1 m324,84 zł/ m3 brutto,
● opróżnianie zbiorników bezodpływowych (poza terenem miasta) za 1 m324,84 zł/ m3 brutto + koszty dojazdu pojazdu asenizacyjnego,
● dojazd pojazdu asenizacyjnego za 1 km: 3,18 zł/ km brutto,

● opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Brzeżno:

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do  10 km od punktu zlewnego: 32,79 zł/m3 brutto,

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do  20 km od punktu zlewnego: 40,74 zł/m3 brutto,

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do  30 km od punktu zlewnego: 48,69 zł/m3 brutto,
● wypożyczenie kontenera i wywóz gruzu budowlanego (cena za 1 m3): 113,48 zł/m3 brutto,

● wypożyczenie kontenera i wywóz odpadów poremontowych (cena za 1 m3): 175,26 zł/m3 brutto,

● opłata za przetrzymywanie kontenera za każdy kolejny dzień powyżej 3: 25,00 zł/dzień ponadnormatywny,

● zamiatanie ręczne placów i chodników (cena za 100 m2): 6,10 zł brutto,

● czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym (WUKO) na terenie miasta Świdwin (cena za 1 godzinę pracy): 280 zł/h brutto,

● czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym (WUKO) poza terenem miasta Świdwin (cena z a1 godzinę pracy): 280 zł/h brutto + koszty dojazdu samochodu specjalistycznego WUKO,

● dojazd samochodu specjalistycznego WUKO poza terenem miasta Świdwin (cena za 1 km): 4,88 zł/ km brutto.


Powyższy cennik dostępny jest także w formacie pliku PDF do pobrania poniżej.

Cennik usług komunalnych (PDF)