Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Cennik usług ZOM

Cennik usług Zakładu Oczyszczania Miasta (ZOM):

● opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (teren miasta) za 1 m3: 31,28 zł/ m3 brutto,
● opróżnianie zbiorników bezodpływowych (poza terenem miasta) za 1 m3: 31,28 zł/ m3 brutto + koszty dojazdu pojazdu asenizacyjnego,
● dojazd pojazdu asenizacyjnego za 1 km: 3,85 zł/ km brutto,

● opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Brzeżno:

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 10 km od punktu zlewnego: 32,79 zł/m3 brutto,

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 20 km od punktu zlewnego: 40,74 zł/m3 brutto,

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 30 km od punktu zlewnego: 48,69 zł/m3 brutto,

● dodatkowy transport odpadów wielkogabarytowych do PSZOK - 60,00 zł/kurs brutto,

● wywóz odpadów typu gruz (cena za 1 m3): 125,02 zł/m3 brutto,

● wypożyczenie kontenera i wywóz gruzu budowlanego (cena za 1 m3) na okres 3 dni: 125,02 zł/m3 brutto,

wypożyczenie kontenera i wywóz odpadów poremontowych (cena za 1 m3) na okres 3 dni: 215,00 zł/m3 brutto,

wypożyczenie kontenera i wywóz odpadów gabarytowych (cena za 1 m3)  na okres 3 dni: 190,00 zł m3 brutto,

● dojazd samochodu specjalistycznego - transport kontenera poza terenem miasta Świdwin: 4,00 zł/km brutto,

● opłata za przetrzymywanie kontenera za każdy kolejny dzień powyżej 3: 25,00 zł/dzień ponadnormatywny,

● zamiatanie ręczne placów i chodników x 1 m-c (cena za 1 m2): 0,40 zł brutto,

● zamiatanie ręczne placów i chodników x 2 m-c (cena za 1 m2): 0,35 zł brutto,

● zamiatanie ręczne placów i chodników x 3 m-c (cena za 1 m2): 0,30 zł brutto,

● zamiatanie ręczne placów i chodników x 4 m-c (cena za 1 m2): 0,25 zł brutto,

● czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym (WUKO) na terenie miasta Świdwin (cena za 1 godzinę pracy): 315 zł/h brutto,

● czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym (WUKO) poza terenem miasta Świdwin (cena za 1 godzinę pracy): 315 zł/h brutto + koszty dojazdu samochodu specjalistycznego WUKO,

● dojazd samochodu specjalistycznego WUKO poza terenem miasta Świdwin (cena za 1 km): 4,88 zł/ km brutto,

● sprzedaż worka GRUZ BAG (pojemność 1 m2): 200,00 zł brutto,

● sprzedaż worka GRUZ BAG (pojemność 0,5 m2): 145,00 zł brutto,

● zamiatanie mechaniczne - wynajem zamiatarki: 500,02 zł/1bh


Powyższy cennik dostępny jest także w formacie pliku PDF do pobrania poniżej.

Cennik usług ZOM (PDF)