Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Cennik usług ZOM

Cennik usług Zakładu Oczyszczania Miasta (ZOM):

● opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (teren miasta) za 1 m3: 31,28 zł/ m3 brutto,
● opróżnianie zbiorników bezodpływowych (poza terenem miasta) za 1 m3: 31,28 zł/ m3 brutto + koszty dojazdu pojazdu asenizacyjnego,
● dojazd pojazdu asenizacyjnego za 1 km: 3,18 zł/ km brutto,

● opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Brzeżno:

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do  10 km od punktu zlewnego: 32,79 zł/m3 brutto,

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do  20 km od punktu zlewnego: 40,74 zł/m3 brutto,

     ● Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do  30 km od punktu zlewnego: 48,69 zł/m3 brutto,
● wywóz odpadów typu gruz (cena za 1 m3): 125,02 zł/m3 brutto,

● wywóz odpadów wielkogabarytowych(cena za 1 m3): 190,00 zł/m3 brutto,

● wypożyczenie kontenera i wywóz odpadów poremontowych (cena za 1 m3): 215 zł/m3 brutto,

● opłata za przetrzymywanie kontenera za każdy kolejny dzień powyżej 3: 25,00 zł/dzień ponadnormatywny,

● zamiatanie ręczne placów i chodników (cena za 100 m2): 6,10 zł brutto,

● czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym (WUKO) na terenie miasta Świdwin (cena za 1 godzinę pracy): 280 zł/h brutto,

● czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym (WUKO) poza terenem miasta Świdwin (cena za 1 godzinę pracy): 280 zł/h brutto + koszty dojazdu samochodu specjalistycznego WUKO,

● dojazd samochodu specjalistycznego WUKO poza terenem miasta Świdwin (cena za 1 km): 4,88 zł/ km brutto.


Powyższy cennik dostępny jest także w formacie pliku PDF do pobrania poniżej.

Cennik usług ZOM (PDF)