Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - PSZOK

Od kwietnia 2015 roku przy ulicy Kombatantów Polskich 5 (teren MEC, na przeciwko sklepu Intermarche) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zorganizowany i prowadzony przez Urząd Miasta Świdwin. Punkt zbiera urządzenia i przedmioty problematyczne, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Przy korzystaniu z punktu, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości w celu stwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie gminy miejskiej Świdwin. Mieszkańcy miasta Świdwin mogą w punkcie oddać bezpłatnie:

 • odpady budowlane i remontowe (max 100 kg/miesiąc),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony*,
 • przeterminowane leki,
 • odpady zielone,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i makulatura.

* - opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli; opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (w ilości 1 kompletu od samochodu osobowego 1 raz na rok na gospodarstwo domowe)

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00–17.00
 • sobota – 7.00–15.00

Więcej informacji na stronie internetowej: http://swidwin.pl, pod numerem telefonu 94 364 80 27 oraz u pracownika PSZOK.

Większa dokładność przy sortowaniu śmieci oraz korzystanie z PSZOK jako miejsca przyjmowania odpadów problematycznych, pozwala zachować czystość w naszym otoczeniu. 

Więcej informacji: swidwin.pl

Regulamin funkcjonowania PSZOK