Przetargi

Rozstrzygnięcia

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie na rok 2020
Znak sprawy: ZUK/PN/1/2019

Wybór oferty [PDF]

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/1/2018

Wybór oferty [PDF]

Dostawa paliwa płynnego  (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/1/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZP/PN/1/2016

Rozstrzygnięcie [PDF]

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/2/2016

Unieważnienie postępowania [PDF]

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/1/2016

Unieważnienie postępowania [PDF]

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Świdwinie.

Znak sprawy: ZUK/PN/1/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]