Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Do góry

Inne dokumenty

Inne dokumenty.

Dokument na temat segregacji odpadów.

Wykaz administratorów wspólnot mieszkaniowych będących pod zarządem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Formularz pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.

System Informacji Lokalowej, umożliwiająca właścicielom oraz najemcom lokali mieszkalnych będących pod zarządem Spółki indywidualny dostęp do aktualnych danych w zakresie m.in. stanu salda, historii dokonanych płatności, wymiarów i składników opłat eksploatacyjnych i remontowych oraz innych pozostałych kosztów.

Warunkiem uruchomienia indywidualnego konta jest złożenie w siedzibie ZUK Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 4) odpowiedniego formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu korzystania z przedmiotowej aplikacji internetowej. Formularz rejestracyjny bezpośrednio pobrać można ze strony internetowej Spółki lub w pokoju nr 4. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną oprogramowania za pośrednictwem internetowego linku dostępu www.websil.pl.
 
System informacji lokalowej jest dostępny z górnego menu lub pod adresem bezpośrednim: https://zuk-swidwin.com.pl/websil/. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa informacji, połączenie jest szyfrowane.

Plik w formacie DOC.

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Oświadczenie dotyczące osób zamieszkałych w lokalu.

Formularz wypożyczenia i użytkowania kontenera na gruz i odpady poremontowe. Plik spakowany w formacie ZIP. Zawiera wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty w sprawie wykonania usługi.

Informacja na temat realizacji praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie (dalej zwany: ZUK Sp. z o.o.).

Wniosek o realizację praw wynikających z art. 15-22 RODO. Plik w formacie DOCX (Microsoft Word).

 
 
Powered by Phoca Download