Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Do góry

Inne dokumenty

Inne dokumenty.

Dokument na temat segregacji odpadów.

Wykaz administratorów wspólnot mieszkaniowych będących pod zarządem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Formularz pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.

Uchwała nr XXIX/232/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Plik w formacie PDF.

Zarządzenie nr WO/4/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Plik w formacie PDF.

System Informacji Lokalowej, umożliwiająca właścicielom oraz najemcom lokali mieszkalnych będących pod zarządem Spółki indywidualny dostęp do aktualnych danych w zakresie m.in. stanu salda, historii dokonanych płatności, wymiarów i składników opłat eksploatacyjnych i remontowych oraz innych pozostałych kosztów.

Warunkiem uruchomienia indywidualnego konta jest złożenie w siedzibie ZUK Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 4) odpowiedniego formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu korzystania z przedmiotowej aplikacji internetowej. Formularz rejestracyjny bezpośrednio pobrać można ze strony internetowej Spółki lub w pokoju nr 4. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną oprogramowania za pośrednictwem internetowego linku dostępu www.websil.pl.
 
System informacji lokalowej jest dostępny z górnego menu lub pod adresem bezpośrednim: https://zuk-swidwin.com.pl/websil/. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa informacji, połączenie jest szyfrowane.

Plik w formacie DOC.

 
 
Powered by Phoca Download